W zbiorach międzyrzeckiej biblioteki nie znalazłeś jakiejś książki?
Przeczytałeś ciekawą pozycję i wydaje się ona warta polecenia innym?

Zaproponuj wybrany przez Ciebie tytuł do zbiorów Biblioteki.
Propozycje powinny uwzględniać publikacje wydane w ostatnich dwóch latach.
Twoje sugestie będą mieć wpływ na kształtowanie zbiorów Biblioteki.

Wystarczy przesłać dane bibliograficzne książki: autor, tytuł (ewent. wydawca, rok wydania)

na adres:

biblioteka@mokmiedzyrzecz.pl