Debata nt. bezpieczeństwa seniorów w Bibliotece Publicznej w Międzyrzeczu

Podczas debaty przybliżona zostanie problematyka zagrożeń dotycząca osób starszych, rola i zadania Policji związane z bezpieczeństwem, jak również omówione zostaną metody działania przestępców oraz sposoby postępowania i reagowania w sytuacjach niebezpiecznych. Zaprezentowane zostaną aplikacje mobilne takie jak „ Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” czy aplikacja „ Moja Komenda”, które znacznie przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Spotkanie będzie okazją do wymiany informacji pomiędzy Policją, zaproszonymi gośćmi oraz uczestnikami spotkania na temat istniejących zagrożeń, a także okazją do zdiagnozowania oczekiwań społecznych i wypracowania wspólnych metod ich eliminacji. Jeden z punktów debaty będzie poświęcony programom profilaktycznym Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu.

WIĘCEJ:

Komenda Powiatowa Policji w Międzyrzeczu