Styczniowe spotkanie DKK poświęcone było Patronce Roku 2023, Aleksandrze Piłsudskiej – sufrażystce, rewolucjonistce, żonie Marszałka. Rok 2023 jest rokiem sześćdziesięciolecia jej śmierci. Piłsudska, z domu Szczerbińska była działaczką niepodległościową, członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej i Polskiej Partii Socjalistycznej. Została odznaczona orderami Virtuti Militari, Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Niepodległości. Sejm w uchwale podkreślił zaangażowanie Aleksandry Piłsudskiej w działalność społeczną: pomoc dla sierot, organizowanie przedszkoli i szkół dla rodzin wojskowych, wsparcie najbiedniejszych i bezdomnych, tworzenie bibliotek i świetlic dla młodzieży.
Omówienie jej życiorysu było możliwe dzięki książkom: Aleksandra Piłsudska „Wspomnienia”, Katarzyna Droga „Kobieta, którą pokochał Marszał ek. Opowieść o Oli Piłsudskiej”, Kamil Janicki „Niepokorne damy. Kobiety, które wywalczyły niepodległą Polskę”, Iwona Kienzler „Kobiety niepodległości”. Książki można wypożyczyć w Bibliotece Publicznej w Międzyrzeczu. Zapraszamy do lektury.