Międzyrzecki Ośrodek Kultury, po raz kolejny postanowił włączyć się
do zainicjowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej akcji „Narodowe Czytanie”, której celem jest popularyzowanie fundamentalnych w polskiej kulturze dzieł, wzmacnianie poczucia wspólnej tożsamości, a także promowanie kultury żywego słowa w jej najdoskonalszych przejawach. Ta impreza czytelnicza ma charakter cykliczny i już na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń kulturalnych naszego miasta.

Międzyrzecka odsłona XI edycji Narodowego Czytania: Adam Mickiewicz „Ballady
i romanse” odbędzie się 15 września 2022r. (czwartek) w godz. 09:00 – 12:00 w Oddziale dla Dzieci Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Międzyrzeczu. Każdy kto przyjdzie z własnym egzemplarzem dramatu, będzie mógł swoją książkę opieczętować specjalną pieczęcią „Narodowego Czytania”.

 W związku z powyższym, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy
o potwierdzenie do 14 września 2022r. czy uczniowie i nauczyciele z Państwa szkoły uświetnią swoją obecnością oraz udziałem w czytaniu lub zagraniu fragmentów „Ballad i romansów” tę niezwykłą inicjatywę.

Jeżeli jednak z różnych względów nie będziecie mogli Państwo osobiście wziąć udział w tym wydarzeniu, możecie swoje interpretacje nagrać wcześniej i przesłać mailem lub przynieść osobiście do biblioteki do 14 września 2022r. Materiały filmowe zostaną odtworzone w dniu 15 września 2022r. na projektorze, a później zamieszczone na profilu Biblioteki Publicznej w Międzyrzeczu na Facebooku.