DNI MIĘDZYRZECZA – miejskie gry z tabletami – INFORMACJE OGÓLNE oraz REGULAMINY

1. Podczas Dni Międzyrzecza przygotowaliśmy miejską grę z tabletami tylko dla osób pełnoletnich.
Tematem gry będzie horror w literaturze i w filmie.
START Biblioteka Publiczna
os. Centrum 8 godz. 23.00
Liczba miejsc ograniczona.
Zapisy i rejestracja zespołów pięcioosobowych od 29 września 2022 osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy biblioteki – 09.00 – 17.00
Tel. 957412858 wew. 21 lub
570 766 300

2. Do udziału w miejskiej grze z tabletami zapraszamy pięcioosobowe zespoły rodzinne.
Uwaga! W każdej drużynie musi być co najmniej 1 osoba pełnoletnia.
START Biblioteka Publiczna
os. Centrum 8 godz. 15.30
Liczba miejsc ograniczona.
Zapisy i rejestracja zespołów pięcioosobowych od 29 września 2022 osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy biblioteki – 09.00 – 17.00
Tel. 957412858 wew. 21 lub
570 766 300

REGULAMIN

GRY MIEJSKIEJ „Piątek 13-go”

 • 1. Organizatorzy
 1. Organizatorem Gry Miejskiej „Piątek 13-go”  (zwaną dalej „Grą”), realizowanej na terenie Międzyrzecza jest Międzyrzecki Ośrodek Kultury.
 2. Wykonawcą gry jest Biblioteka Publiczna w Międzyrzeczu.
 • 2. Zasady Gry
 1. Gra odbędzie się w dniu 2 września 2022 r. na terenie Międzyrzecza, rozpocznie się
  o godzinie 23.00 i potrwa maksymalnie 2 godziny.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w grze jest rejestracja na zasadach określonych przez organizatora.
 3. Celem uczestników jest ułożenie własnej strategii w celu rozwiązania jak największej ilości najwyżej punktowanych Zadań w trakcie gry i tym samym uzyskania największej ilości punktów.  (zwanej dalej „Grą”)
 4. Zadania polegają na udzieleniu odpowiedzi na pytania, wysłanie zdjęć wykonanych zgodnie z instrukcją lub wykonanie czynności opisanej przez  Animatora Gry.
 5. Uczestnicy grają w zespołach. Warunkiem udziału w Grze jest rejestracja/zgłoszenie zespołu liczącego do 5 osób (zwanego dalej „Zespołem”). Każda z osób uczestniczących w Grze powinna nie mieć jakichkolwiek przeciwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w Grze.
 6. Zgłoszenia do Gry przyjmowane są przez Organizatora.
 7. W Grze może wziąć udział nie więcej niż 50 osób podzielonych na maksymalnie
  10 Zespołów. O zakwalifikowaniu do udziału w Grze decyduje kolejność zgłoszeń.
 8. Każdy Zespół otrzyma do dyspozycji Zestaw startowy zawierający: tablet, torbę z  wyposażeniem: kartą informacyjną, mapą miasta, notesem i długopisem.
  Zestawy zostaną wydane w miejscu Startu.
 1. Głównym zadaniem uczestników jest dobra zabawa! By ją usprawnić i ułatwić prosimy o wyłonienie następujących ról w ramach każdego Zespołu:
 2. kapitan drużyny – jego zadaniem będzie czuwanie nad całym Zespołem
  i dopilnowanie by każdy pełnił w drużynie funkcję, jaką mu powierzono.
 3. nawigator – to on będzie sprawdzał czy przemieszczacie się w odpowiednim kierunku i będzie wskazywał Wam drogę. Tablety mają GPS.
 4. ochroniarz – czuwa nad bezpieczeństwem całego Zespołu i dba o to by Zespół nigdy się nie rozdzielał. Pamiętajcie, że wszędzie musicie podążać razem.
 5. osoba pilnująca zestawu materiałów, które od nas dostaliście: torba, tablet, notes, karty informacyjne, długopisy, dodatkowa zawartość torby zależna jest od rodzaju Gry. Osoba pilnuje by nic nie zginęło i nie zostało uszkodzone. Po zakończeniu Gry zdaje cały zestaw wskazanej na rozpoczęciu Gry osobie.
 1. Gra rozpocznie się dn. 02.09.2022 r. o godz. 23.00 w Bibliotece Publicznej
  w Międzyrzeczu (I piętro). Tam Organizatorzy przeprowadzą instruktaż dla uczestników oraz wydadzą zestawy startowe (wstęp do gry potrwa ok. 15 minut).
 2. Gra kończy się maksymalnie o godz. 01.00. O tej godzinie gra na tablecie przestanie działać. Wówczas Zespoły muszą udać się na Miejsce Zakończenia, które będzie wcześniej określone lub przesłane w informacji na tablet w trakcie trwania Gry.
  W Miejscu Zakończenia Zespoły zdają tablety oraz torby i Organizator przeprowadza Finał, czyli podsumowanie, podczas którego pokazane będą zdjęcia z Gry, postęp Zespołów i  ogłoszeni finałowi Zwycięzcy.
 3. Uczestnicy gry przeprowadzanej w  tkance miejskiej są uczestnikami ruchu drogowego w zależności od wyboru strategii, umiejętności własnych i ponoszą całkowitą odpowiedzialność za własne czyny, gdyż nie pozostają pod opieką ani na terenie organizatora.
 4. Tablety są ubezpieczone od nieprzewidzianych zdarzeń i kradzieży. Celowe uszkodzenie sprzętu będzie skutkowało obowiązkiem pokrycia kosztów naprawy urządzeń w celu przywrócenia ich właściwego funkcjonowania.
 5. Zespoły wykonując poszczególne zadania otrzymują punkty, które automatycznie są naliczane na tablecie. Wyjątkiem są zadania typu zdjęcia, za które punkty naliczane są po zatwierdzeniu odpowiedzi przez Administratora Gry (tj. przez osobę, która kieruje grą i odpowiada za jej przebieg pod kątem technicznym), w trakcie Gry, ale nie natychmiast po udzieleniu odpowiedzi.
 6. Zespołom udostępniony jest  podgląd ilości punktów konkurencyjnych Zespołów w  trakcie Gry. Zostaje on wyłączony 30 minut przed końcem Gry i od tej pory Zespół widzi już tylko swoją punktację.
 7. O kolejności wykonywania zadań w punktach z animatorem decyduje kolejność przybycia.
 8. Wygra drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów. Czas Gry jest istotnym jej czynnikiem, gdyż ogranicza możliwość wykonywania dalszych zadań, lecz bez znaczenia na wynik jest fakt, który Zespół dotrze pierwszy na Miejsce Zakończenia.
 9. W przypadku naruszenia przez gracza lub zespół niniejszego regulaminu, złamania zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów, utrudniania Gry innym graczom, w dowolnym momencie Gry Organizatorzy mają prawo do wyłączenia Gry
  na konkretnym tablecie. Decyzja Organizatorów w tej kwestii jest ostateczna.
 10. Wszyscy uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
 11. Odbierając Zestaw Startowy, uczestnik zgadza się na warunki Gry i potwierdza,
  że zapoznał się z jej regulaminem.
 12. Poprzez wypełnienie zgłoszenia do udziału w Grze uczestnik oświadcza,
  że zobowiązuje się zwrócić tablet i Zestaw Startowy po zakończeniu gry, jednak nie później niż do godziny 01.30. W trakcie gry i do momentu zwrotu tabletu odpowiada finansowo za jego celowe uszkodzenie i zagubienie lub utratę w niewyjaśnionych okolicznościach w efekcie pozostawienia sprzętu bez opieki.
 13. Poprzez wypełnienie zgłoszenia do udziału w Grze oraz odbiór Zestawu Startowego uczestnik wyraża zgodę na:
 • to, iż Organizator gry miejskiej nie zapewnia dla uczestników Gry opieki medycznej. Ponadto uczestnik oświadcza iż bierze udział w Grze na własną odpowiedzialność
  i własne ryzyko.
 • 3. Wyłanianie zwycięzców:
 1. Wygrywa Zespół, który zdobędzie najwięcej punktów. Punkty są zliczane w systemie oraz na tabletach.
 • 4. Postanowienia końcowe:
 1. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatorów.
 2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatorów, zgodnie z przepisami prawa.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian z regulaminie.

 

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ

 „Dzieci lubią misie, misie lubią dzieci”

 • 1. Organizatorzy
 1. Organizatorem Gry Miejskiej „Dzieci lubią misie, misie lubią dzieci” (zwaną dalej „Grą”), realizowanej na terenie Międzyrzecza jest Międzyrzecki Ośrodek Kultury.
 2. Wykonawcą gry jest Biblioteka Publiczna w Międzyrzeczu.
 • 2. Zasady Gry
 1. Gra odbędzie się w dniu 4 września 2022 r. na terenie Międzyrzecza, rozpocznie się
  o godzinie 15.30 i potrwa maksymalnie 1,5 godziny.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w grze jest rejestracja na zasadach określonych przez organizatora.
 3. Celem uczestników jest ułożenie własnej strategii w celu rozwiązania jak największej ilości najwyżej punktowanych Zadań w trakcie gry i tym samym uzyskania największej ilości punktów.  (zwanej dalej „Grą”)
 4. Zadania polegają na udzieleniu odpowiedzi na pytania, wysłanie zdjęć wykonanych zgodnie z instrukcją lub wykonanie czynności opisanej przez  Animatora Gry.
 5. Uczestnicy grają w zespołach. Warunkiem udziału w Grze jest rejestracja/zgłoszenie zespołu liczącego do 5 osób (zwanego dalej „Zespołem”). Każda z osób uczestniczących w Grze powinna nie mieć jakichkolwiek przeciwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w Grze.
 6. Zgłoszenia do Gry przyjmowane są przez Organizatora.
 7. W Grze może wziąć udział nie więcej niż 50 osób podzielonych na maksymalnie
  10 Zespołów. O zakwalifikowaniu do udziału w Grze decyduje kolejność zgłoszeń.
 8. Każdy Zespół otrzyma do dyspozycji Zestaw startowy zawierający: tablet, torbę z  wyposażeniem: kartą informacyjną, mapą miasta, notesem i długopisem.
  Zestawy zostaną wydane w miejscu Startu.
 1. Głównym zadaniem uczestników jest dobra zabawa! By ją usprawnić i ułatwić prosimy o wyłonienie następujących ról w ramach każdego Zespołu:
 2. kapitan drużyny – jego zadaniem będzie czuwanie nad całym Zespołem
  i dopilnowanie by każdy pełnił w drużynie funkcję, jaką mu powierzono.
 3. nawigator – to on będzie sprawdzał czy przemieszczacie się w odpowiednim kierunku i będzie wskazywał Wam drogę. Tablety mają GPS.
 4. ochroniarz – czuwa nad bezpieczeństwem całego Zespołu i dba o to by Zespół nigdy się nie rozdzielał. Pamiętajcie, że wszędzie musicie podążać razem.
 5. osoba pilnująca zestawu materiałów, które od nas dostaliście: torba, tablet, notes, karty informacyjne, długopisy, dodatkowa zawartość torby zależna jest od rodzaju Gry. Osoba pilnuje by nic nie zginęło i nie zostało uszkodzone. Po zakończeniu Gry zdaje cały zestaw wskazanej na rozpoczęciu Gry osobie.
 1. Gra rozpocznie się dn. 04.09.2022 r. o godz. 15.30 w Bibliotece Publicznej
  w Międzyrzeczu (I piętro). Tam Organizatorzy przeprowadzą instruktaż dla uczestników oraz wydadzą zestawy startowe (wstęp do gry potrwa ok. 15 minut).
 2. Gra kończy się maksymalnie o godz. 17.15. O tej godzinie gra na tablecie przestanie działać. Wówczas Zespoły muszą udać się na Miejsce Zakończenia, które będzie wcześniej określone lub przesłane w informacji na tablet w trakcie trwania Gry.
  W Miejscu Zakończenia Zespoły zdają tablety oraz torby i Organizator przeprowadza Finał, czyli podsumowanie, podczas którego pokazane będą zdjęcia z Gry, postęp Zespołów i  ogłoszeni finałowi Zwycięzcy.
 3. Uczestnicy gry przeprowadzanej w  tkance miejskiej są uczestnikami ruchu drogowego w zależności od wyboru strategii, umiejętności własnych i ponoszą całkowitą odpowiedzialność za własne czyny, gdyż nie pozostają pod opieką ani na terenie organizatora.
 4. Tablety są ubezpieczone od nieprzewidzianych zdarzeń i kradzieży. Celowe uszkodzenie sprzętu będzie skutkowało obowiązkiem pokrycia kosztów naprawy urządzeń w celu przywrócenia ich właściwego funkcjonowania.
 5. Zespoły wykonując poszczególne zadania otrzymują punkty, które automatycznie są naliczane na tablecie. Wyjątkiem są zadania typu zdjęcia, za które punkty naliczane są po zatwierdzeniu odpowiedzi przez Administratora Gry (tj. przez osobę, która kieruje grą i odpowiada za jej przebieg pod kątem technicznym), w trakcie Gry, ale nie natychmiast po udzieleniu odpowiedzi.
 6. Zespołom udostępniony jest  podgląd ilości punktów konkurencyjnych Zespołów w  trakcie Gry. Zostaje on wyłączony 30 minut przed końcem Gry i od tej pory Zespół widzi już tylko swoją punktację.
 7. O kolejności wykonywania zadań w punktach z animatorem decyduje kolejność przybycia.
 8. Wygra drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów. Czas Gry jest istotnym jej czynnikiem, gdyż ogranicza możliwość wykonywania dalszych zadań, lecz bez znaczenia na wynik jest fakt, który Zespół dotrze pierwszy na Miejsce Zakończenia.
 9. W przypadku naruszenia przez gracza lub zespół niniejszego regulaminu, złamania zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów, utrudniania Gry innym graczom, w dowolnym momencie Gry Organizatorzy mają prawo do wyłączenia Gry
  na konkretnym tablecie. Decyzja Organizatorów w tej kwestii jest ostateczna.
 10. Wszyscy uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
 11. Odbierając Zestaw Startowy, uczestnik zgadza się na warunki Gry i potwierdza,
  że zapoznał się z jej regulaminem.
 12. Poprzez wypełnienie zgłoszenia do udziału w Grze uczestnik oświadcza,
  że zobowiązuje się zwrócić tablet i Zestaw Startowy po zakończeniu gry, jednak nie później niż do godziny 17.30. W trakcie gry i do momentu zwrotu tabletu odpowiada finansowo za jego celowe uszkodzenie i zagubienie lub utratę w niewyjaśnionych okolicznościach w efekcie pozostawienia sprzętu bez opieki.
 13. Poprzez wypełnienie zgłoszenia do udziału w Grze oraz odbiór Zestawu Startowego uczestnik wyraża zgodę na:
 • to, iż Organizator gry miejskiej nie zapewnia dla uczestników Gry opieki medycznej. Ponadto uczestnik oświadcza iż bierze udział w Grze na własną odpowiedzialność
  i własne ryzyko.
 • 3. Wyłanianie zwycięzców:
 1. Wygrywa Zespół, który zdobędzie najwięcej punktów. Punkty są zliczane w systemie oraz na tabletach.
 • 4. Postanowienia końcowe:
 1. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatorów.
 2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatorów, zgodnie z przepisami prawa.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian z regulaminie.