Zapraszamy dzieci w wieku 6 – 7 lat na zajęcia plastyczne akwarelą z Panią Ałłą Yuzepolską – 11 czerwca 2022 godz.09.00 – 10.00

Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy:

– osobiście w Oddziale dla Dzieci

– tel.7412858 lub 570 766 300