zarządzenie dotyczące zmiany zasad korzystania z biblioteki