[treść plakatu:Szanowni czytelnicy! Pamiętajcie o terminowym zwrocie wypożyczonych książek, czasopism i zbiorów specjalnych! Obecnie do wszystkich Czytelników zalegających ze zwrotem wypożyczonych zbiorów wysyłamy wezwania. Osoby te muszą liczyć się z naliczaniem opłat zgodnie z Regulaminem korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Międzyrzeczu (w tym: koszt upomnienia listownego 5 zł oraz 0,10 zł za każdy dzień zwłoki od każdej wypożyczonej książki). Uwaga! Wpłaty za przetrzymywanie dokonujemy tylko na konto: 50 8367 0000 0020 4701 2002 0001 . Niedotrzymanie w/w terminów może skutkować postępowaniem egzekucyjnym lub wpisaniem do rejestru dłużników. Jednocześnie przypominamy, że znajomość regulaminu potwierdzili Państwo własnoręcznym podpisem, zobowiązując się równocześnie do jego przestrzegania. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z bibliotekarzem. ]