Międzyrzecki Ośrodek Kultury, po raz kolejny postanowił włączyć się do zainicjowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej akcji „Narodowe Czytanie”, której celem jest popularyzowanie fundamentalnych w polskiej kulturze dzieł, wzmacnianie poczucia wspólnej tożsamości, a także promowanie kultury żywego słowa w jej najdoskonalszych przejawach. Ta impreza czytelnicza ma charakter cykliczny i już na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń kulturalnych naszego miasta.

Lekturą dwunastej odsłony Narodowego Czytania jest „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Nad Niemnem to najbardziej znana powieść Elizy Orzeszkowej. Powstawała
w latach 1886–1887, a w formie książka ukazała się w 1888 roku. Ze względu na barwne opisy, wyrazistych bohaterów i odwołania historyczne dzieło porównywano do Mickiewiczowskiego Pana Tadeusza. Żadna inna książka pisarki nie została tak entuzjastycznie przyjęta przez recenzentów. Chwalono m.in. sprawne połączenie dydaktyzmu z walorami artystycznymi
i przemyślaną kompozycję całości. Nad Niemnem cieszyło się popularnością i uznaniem kolejnych pokoleń czytelników. W Drugiej Rzeczypospolitej powieścią zainteresowało się kino. Ekranizację książki ukończono w 1939 roku, ale obraz zaginął w czasie II wojny światowej. Kolejny film nakręcono w połowie lat 80. XX wieku. Nad Niemnem to jeden najważniejszych utworów literatury polskiej podejmujący tematykę Powstania Styczniowego, którego 160–lecie obchodzone jest w 2023 roku.

„To książka nastrojowa, napisana barwnym językiem, a zarazem donośna
i sugestywna w swoim patriotycznym przesłaniu. (…) Spotkajmy się z rodzinami Bohatyrowiczów, Korczyńskich i innymi postaciami, wysłuchajmy ich rozmów o Polsce, ale też tych codziennych pogawędek „przy polskim stole”. Odkryjmy na nowo atmosferę tego dzieła, bogatą nadniemeńską przyrodę, wspaniałe pejzaże i krajobrazy. Przypomnijmy wreszcie ważne dziedzictwo Powstania Styczniowego, które powraca we wspomnieniach bohaterów i legendzie jako symbol i fundament narodowej pamięci i którego znaczenie jest istotne także dla innych narodów naszego regionu”
napisał Prezydent RP Andrzej Duda w liście zachęcającym do współtworzenia akcji

Międzyrzecka odsłona XII edycji Narodowego Czytania: Eliza Orzeszkowa „Nad Niemnem” odbędzie się 8 września 2023r. (piątek) w Oddziale dla Dzieci Biblioteki Publicznej
w Międzyrzeczu.

START godz.09.00, o kolejności prezentacji decyduje data wpływu zgłoszenia.

Czas trwania prezentacji 1 wykonawcy lub grupy  wynosi do 5 min.

Zapisy do 06.09.2023r.

– osobiście w bibliotece

– mailowo: biblioteka@mokmiedzyrzecz.pl

– tel. 957412858, 570 766 300