Szczegółowy wykaz zajęć i warsztatów na II tydzień Ferii Zimowych z MOK 2023