Biblioteka w Bledzewie. Rodzinny Konkurs Fotograficzny – „Najpiękniejsze miejsce w mojej miejscowości ”.
Celem konkursu było uwrażliwienie na piękno przyrody i obiektów w miejscu zamieszkania oraz dostrzeganie niezwykłych detali przyrody, które powstały w sposób naturalny lub są wynikiem działalności człowieka. Ponadto celem konkursu było rozwijanie wśród dzieci umiejętności obserwacji przyrody, jej dokumentowania, interpretacji oraz opisu.
Gratulacje dla zwycięzców Aleksandry Ozimkiewicz i Mai Gumieli.