Z wykładem na temat najbliższego środowiska geograficzno-przyrodniczo- kulturowego przyjechał w czwartek 16 maja 2019 r. do dwóch grup młodzieży z Programu „Równać Szanse” profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego - Marceli Tureczek. W sferze zainteresowań profesora znajduje się m.in. historia regionalna i kształtowanie się tożsamości regionalnej, na które mają wpływ szeroko rozumiane środowiska lokalne. Pan Marceli Tureczek wspiera młodych ludzi, którzy swoje życie szkolne/studenckie i później zawodowe wiążą z rodzinnymi stronami. Dlatego bliska jest mu postawa ochrony w rozumieniu ekologicznym i etycznym najbliższego środowiska. Podczas spotkania z  nastolatkami przedstawił problem globalizacji w odniesieniu do naszego środowiska i motywował młodych ludzi do podjęcia starań o pozytywne kształtowanie najbliższego otoczenia.