Grupa projektowa przystąpiła do prac związanych z organizacją ekologicznej gry miejskiej. Koordynatorka przeszkoliła grupę w zakresie przygotowania i przeprowadzenia gry miejskiej. Uczestnicy podzielili się na kilkuosobowe zespoły, które rozdzieliły między siebie zadania do wykonania. Wyznaczony został termin gry, terminy zakończenia poszczególnych etapów przygotowań. Zaakceptowana również nazwa gry: GRA(MY) DLA NATURY.