Wycieczka do escape room w Gorzowie to kolejny etap w realizacji projektu ekologicznego przez młodzież z Programu „Równać Szanse”. Wycieczka odbyła się w sobotę 18 maja. Uczestniczyło w niej 10 nastolatków plus opiekun. Celem była obserwacja, ćwiczenie rozwiązywania zadań w dwóch pokojach zagadek profesjonalnego escape room. Przy okazji nauka organizacji wycieczki, współpracy w grupie, ponoszenia odpowiedzialności za powierzone zadania. A ponieważ pogoda sprzyjała. Wyjazd się udał!

GRA(MY) DLA NATURY! Pod takim tytułem w piątek 7 czerwca na terenie Międzyrzecza odbyła się gra miejska, w której wzięły udział reprezentacje szkół podstawowych z naszej gminy. Grę przygotowali młodzi ludzie z Programu Równać Szanse, realizowanego przez Międzyrzecki Ośrodek Kultury a w jego ramach koordynowanego przez Bibliotekę Publiczną. Celem gry było utrwalenie i poszerzenie wiedzy z zakresu ochrony środowiska. Popularyzacja zachowań proekologicznych wśród młodzieży z międzyrzeckich szkół. Gra została przygotowana przez młodych dla młodych. 6 sześcioosobowych drużyn przemierzało wraz z opiekunami trasę wyznaczoną m.in. przez pomniki przyrody znajdujące się w Międzyrzeczu i rozwiązywało zadania obejmujące bardzo szeroki zakres wiedzy związanej z ochroną środowiska. Wszystkie drużyny walczyły dzielnie o palmę pierwszeństwa. Ostatecznie zwycięzców trzeba było wyłonić korzystając ze szczegółowych przepisów regulaminu, ponieważ ilość zdobytych przez drużyny punktów była taka sama lub bardzo zbliżona. Wygrała reprezentacja Szkoły Podstawowej z Kaławy, drugie miejsce zajęła ekipa z Szkoły Podstawowej nr 2 a trzecie drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 3. Pozostałe były tuż, tuż na miejscach poza podium. Wszystkim drużynom serdecznie dziękujemy. Wszyscy uczestnicy gry otrzymali upominki reklamowe od Urzędu Miasta. Każda z drużyn zabrała do szkoły książki o ekologii ufundowane przez MOK.
Słodki poczęstunek oraz gadżety ekologiczne dla każdego uczestnika gry ufundowały z Projektu Równać Szanse Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży.
Serdeczne podziękowania należą się właścicielom Sklepu TODA ZDROWIE za pomoc w realizacji gry.
Pełna fotorelacja na stronie Biblioteki. Poniżej linki do FOTO GALERII:----->TUTAJ oraz ----->TUTAJ

Organizacja gry miejskiej wymaga dużo pracy i pomysłowości ze strony tych, którzy przygotowują taką rozrywkę dla innych. Dlatego po raz kolejny – i nie ostatni- odbyło się spotkanie grupy projektowej, przygotowującej grę GRA(MY) DLA NATURY dla szkół podstawowych z terenu Gminy Międzyrzecz. Pracowaliśmy na formułowaniem zadań konkursowych, kodowaniem trasy. Dyskutowaliśmy, jakie gadżety mogą firmować grę. Zatwierdziliśmy propozycje kamer i radiotelefonów do escape room. Z nieobecnymi łączyliśmy się za pomocą Messengera.

 

 

 

Z wykładem na temat najbliższego środowiska geograficzno-przyrodniczo- kulturowego przyjechał w czwartek 16 maja 2019 r. do dwóch grup młodzieży z Programu „Równać Szanse” profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego - Marceli Tureczek. W sferze zainteresowań profesora znajduje się m.in. historia regionalna i kształtowanie się tożsamości regionalnej, na które mają wpływ szeroko rozumiane środowiska lokalne. Pan Marceli Tureczek wspiera młodych ludzi, którzy swoje życie szkolne/studenckie i później zawodowe wiążą z rodzinnymi stronami. Dlatego bliska jest mu postawa ochrony w rozumieniu ekologicznym i etycznym najbliższego środowiska. Podczas spotkania z  nastolatkami przedstawił problem globalizacji w odniesieniu do naszego środowiska i motywował młodych ludzi do podjęcia starań o pozytywne kształtowanie najbliższego otoczenia.

Grupa projektowa przystąpiła do prac związanych z organizacją ekologicznej gry miejskiej. Koordynatorka przeszkoliła grupę w zakresie przygotowania i przeprowadzenia gry miejskiej. Uczestnicy podzielili się na kilkuosobowe zespoły, które rozdzieliły między siebie zadania do wykonania. Wyznaczony został termin gry, terminy zakończenia poszczególnych etapów przygotowań. Zaakceptowana również nazwa gry: GRA(MY) DLA NATURY.