Podczas spotkania, które miało miejsce w sobotę 9 lutego 2019 r. poznawaliśmy cele projektu i tworzyliśmy kontrakt. Zaczęliśmy jednak naszą półroczną przygodę od dwóch godzin zabaw integracyjnych, podczas których poznawaliśmy się. Zajęcia prowadziła pani Wioleta Góra - Lider PAFW. Oprócz formalnego przedstawienia, dowiedzieliśmy się, co każdego z nas interesuje, jakie ma marzenia i plany na najbliższą przyszłość. Podzieliliśmy się też zadaniami na najbliższy tydzień. Ustaliliśmy, że spotkanie informacyjne z rodzicami odbędzie się pod koniec miesiąca. Następne nasze spotkanie – tym razem upcyklingowe- odbędzie się w piątek 15 lutego. Pełna fotorelacja w GALERII na stronie Biblioteki.

                                                    

W dniach 18-20 stycznia 2019 r. odbyło się w Poznaniu szkolenie dla koordynatorów realizujących projekty w ramach RÓWNAĆ SZANSE.  Podczas 3 dni intensywnych zajęć warsztatowych, prowadzonych przez trenerów z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży ponad dwudziestoosobowa grupa starszych i młodszych osób z miejscowości poniżej 20000 mieszkańców zdobywała praktyczną wiedzę nt. realizacji projektów. Celem instruktorów było takie przygotowanie przyszłych koordynatorów, żeby ich projekty zakończyły się sukcesem rozumianym jako wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie – by młody człowiek z małej miejscowości potrafił samodzielnie i świadomie osiągnąć wyznaczone przez siebie cele. I ja tam byłam, nauki pobierałam i tę krótką notatkę ze szkolenia napisałam - Małgorzata Bukowska.

Poniżej link do relacji: https://www.facebook.com/pg/rownacszanse.pfdim/posts/

02 lutego 2019r. odbyło się pierwsze spotkanie dla uczestników projektu E(CO2)SCAPE w Programie Równać Szanse sfinansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Tematem wiodącym projektu jest ekologia oraz promowanie proekologicznych zachowań i wiedzy nt, zagrożeń środowiska lokalnego. Moderator projektu - Pani Małgorzata Bukowska - przedstawiła uczestnikom jego cel, temat, główne działania i sposób realizacji. Ponadto opowiedziała o planowanych efektach projektu oraz sposobie jego zakończenia. Wyznaczono terminy kolejnych spotkań podczas, których młodzież już samodzielnie będzie realizowała kolejne zadania.

   

                                                                Polsko Amerykańska Fundacja Wolności przekazała atrakcyjne gadżety dla uczestników projektu "TV na MUR-BETON".


 
 Wśród 37 nagrodzonych bibliotek znalazła się również Biblioteka Publiczna w Międzyrzeczu!!!
Konkurs został zorganizowany z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Zadanie konkursowe polegało na zorganizowaniu zajęć dla dzieci, inspirowanych jedną z czterech książek z serii “Czytam sobie z kotylionem”, oraz miejscami, wydarzeniami lub postaciami ważnymi dla lokalnej społeczności. Relację z naszych działań konkursowych można prześledzić na stronie biblioteki w Zakładce: Aktualności dla Dzieci oraz na Facebooku.
Więcej: