Młodzi czytelnicy należący do międzyrzeckiego Dyskusyjnego Klubu Książki jako dzień comiesięcznego spotkania wybrali w lutym czwartek 14. Nie nawiązywali swoim wyborem do literatury bądź gorącego uczucia w swojej grupie, lecz do odświętnego traktowania ludzi, ich pasji i książek. Tematem przewodnim spotkania była twórczość artystyczna pani Małgorzaty Stepczyńskiej. Celem grupy jest stworzenie w Wikipedii hasła poświęconego tej niezwykłej kobiecie. Dlatego odbędzie się jeszcze kilka spotkań na ten temat, ponieważ to ambitne zadanie wymaga dużego nakładu pracy.