Pierwsze w Nowym Roku spotkanie młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki w Międzyrzeczu odbyło się w piątek 19 stycznia. Tematem przewodnim były książki niebeletrystyczne a bardziej precyzyjnie - różnego rodzaju poradniki, reportaże, biografie i przewodniki turystyczne, które kupujemy i wypożyczamy z powodu innych niż literackie potrzeb. Młodzież obejrzała książki przyniesione z własnych zbiorów moderatora i wybrane z księgozbioru niebeletrystycznego Oddziału dla Dzieci i Oddziału dla Dorosłych naszej biblioteki. Dyskusja, która rozgorzała po zapoznaniu się z publikacjami dotyczyła ich przydatności w codziennym użytkowaniu, szaty graficznej.  Dla pokolenia wychowanego w dobie powszechnego dostępu Internetu książka jako nośnik aktualnej informacji nie jest już tak potrzebna i wartościowa. Względy nie tylko ekonomiczne decydują, że Internet jest chętniej wykorzystywany przy poszukiwaniu odpowiedzi na nurtujące nas pytania czy porady w różnych kwestiach codziennego życia. Wygrać z nim może interesująco edytorsko opracowana książka, która staje się nie tylko źródłem wiedzy lecz także pięknym przedmiotem. Podczas spotkania ustalono też zasady, według których wybrane zostaną książki do dyskusji na kolejny rok spotkań DKK.

">