W tym roku nasz kraj obchodzi 100 rocznicę odzyskania niepodległości, w związku z tym w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Trzcielu 19 września odbył się koncert dla młodzieży Kuby Michalskiego  pt.: „Śpiewana historia Polski”. Całość przedstawia historię Polski w formie poetycko – muzycznej opowieści o losach naszego kraju od wielkiego królestwa Jagiellonów, przez czasy rozbiorów, odzyskanie niepodległości w roku 1918, wojnę aż do czasów prawie współczesnych.  Każde wystąpienie było uzupełnione szkicem historycznym.  Mieliśmy okazję wysłuchać utworów naszego wielkiego barda Jacka Kaczmarskiego o tematyce historycznej: „Samosierra, „Krajobraz po uczucie”, „Ballada wrześniowa”, ‘Mury”. Wysłuchaliśmy również kompozycji Kuby Michalskiego do utworów naszych wielkich poetów: Adama Mickiewicza, Jana Kochanowskiego, Adama Asnyka, Cypriana Kamila Norwida, Zbigniewa Herberta i Juliana Tuwima. Na zakończenie usłyszeliśmy pieśń, która powstała 1918 roku Leona Łuskino „Piechota, ta szara piechota”, którą zaśpiewaliśmy wszyscy razem.