W piątek 8 czerwca na Bulwarze Jana Pała II odbył się piknik literacki zorganizowany przez Bibliotekę Publiczną działającą w strukturze Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury (MOK). Głównym celem naszych działań była realizacja wspólnej inicjatywy przez biblioteki różnych szczebli: Bibliotekę Publiczną i biblioteki szkolne na rzecz promocji bibliotek i czytelnictwa. Międzyrzecki Ośrodek Kultury i wszystkie szkoły podstawowe Gminy Międzyrzecz włączyły się ogólnopolską akcję "Jak nie czytam, jak czytam". Uczestnicy z poszczególnych placówek oświatowych ubrani byli w kolory tęczy: SP nr 3 – czerwony, SP Bukowiec – pomarańczowy, SP nr 1 – żółty, SP nr 2 – zielony, SP nr 6 – niebieski, SP Kaława – granatowy, SP nr 4 – fioletowy a uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na biało z tęczowymi elementami. Ponadto każda szkoła przygotowała transparent z hasłem dotyczącym czytania oraz fragment prozy lub wiersza o czytaniu lub książce. Reprezentanci szkół czytali: Filip z SOSW – „Mikołajka”, Lena z Kaławy – frag. „Neli małej podróżniczki”, chłopcy z Bukowca wiersz i fragmenty prozy o książce, Weronika i Jaśmina Z SP nr 4 – Piosenkę o książce, Zosia z SP nr 1 – frag. Prozy R. Kosika, Julka z SP nr 2 wiersz o książce, Mateusz z SP nr 3 – frag. Prozy „Wiedza z książki…”, Juliusz z SP nr 6 wiersz H. Łochockiej. Wspólnie z nami czytali również: Pani Ewelina Izydorczyk-Lewy - Dyrektor MOK oraz Pan Remigiusz Lorenz – Burmistrz Międzyrzecza. Pani Ewelina przedstawiła fragmenty książki pt. „Bałwan w lodówce”, którą czyta ze swoim synkiem oraz zaprezentowała książkę O. Rudnickiej, która wkrótce będzie gościem międzyrzeckiej biblioteki. Natomiast Pan Burmistrz zachęcał uczestników do czytania literatury popularno-naukowej, która w atrakcyjny sposób przekazuje ciekawą wiedzę  na wszystkie tematy. Przeczytał również fragmenty „Dziewczynki z zapałkami”. Podczas naszej imprezy literacko-czytelniczej nagrodzono najlepszych czytelników z poszczególnych szkół w roku szkolnym 2017/2018. Nagrody książkowe dla laureatów ( po 3 dla każdej ze szkół) ufundował Międzyrzecki Ośrodek Kultury. Dodatkowe Dyrektorzy poszczególnych szkół. Łącznie w akcji wzięło udział ok. 200 uczniów. Uczestnicy zrobili sobie również pamiątkowe zdjęcia przy międzyrzeckim BiblioboXX-e i Bibliotece Publicznej.
Do naszej akcji włączyła się również Pracownia Twórcza „Dworzec Tworzec”. Pani Aleksandra Banak umilała czas pokazami tęczowych baniek mydlanych. Zdjęcia wykonał Pan Filip Pielesiak. Dziękujemy przesympatycznym Panom, dzięki których pomocy nasz fotograf mógł wykonać tak wspaniałe ujęcia „panoramiczne” wszystkich uczestników.
Dziękujemy Dyrektorom wszystkich szkół za włączenie się w ogólnopolską akcje propagującą czytanie. Szczególne podziękowania składamy Paniom bibliotekarkom i nauczycielom: Hannie Barczewskiej, Iwonie Patrzale, Iwonie Rywak. Iwonie Stańskiej, Małgorzacie Dziedzic, Danucie Tarkowskiej, Mirosławie Kozłowskiej oraz Pani Annie Pielesiak za zaangażowanie oraz serce włożone w przygotowanie młodych aktorów, dekorację i oprawę plastyczną.
Zapraszamy do obejrzenia FOTORELACJI!!!